Dendermonde - Kleinzand

In opdracht van Hyboma nv, die op het ca. 2,3 ha groot projectgebied een woonverkaveling wenst in te richten, voerde GATE in het voorjaar van 2010 een proefsleuvenonderoek uit. Hierbij werden sporen en vondsten uit de late bronstijd en vroeg ijzertijd aangetroffen. Aansluitend werd in mei een opgraving over 0,5 ha uitgevoerd. Deze leverde nederzettingssporen (gebouwplattegronden, greppels, een waterkuil en kuilen) uit de periode  late bronstijd – vroege ijzertijd op. Een deel van deze sporen was bedekt met een pakket stuifzand van variabele dikte. Op en in het stuifzand werden nog drie Romeinse brandrestengraven en laat- tot postmiddeleeuwse erfafbakeningsgrachten en kuilen aangetroffen.

Dendermonde1 Dendermonde2