Harelbeke - Dennenlaan 

In oktober 2010 ging deze opgraving, naar aanleiding van de uitbreiding van het OCMW-rusthuis ‘Ceder aan de Gavers’, van start ter hoogte van de Dennenlaan en de Kollegelaan te Harelbeke. Opdrachtgever is het OCMW van Harelbeke. Een vooronderzoek uitgevoerd in januari 2010 bevestigde  het vermoeden dat het projectgebied zich in de kern van de Romeinse vicus van Harelbeke bevond.  In totaal werd een kleine 1 ha geselecteerd voor verder onderzoek. In het verleden vonden reeds enkele kleinschalige opgravingen plaats in de omgeving van en deels ook op de terreinen van het rusthuis. Deze illustreerden reeds de enorme rijkdom van het bodemarchief in deze regio. Vondsten en sporen vanaf het finaal-paleolithicum tot en met de middeleeuwen werden hierbij aangetroffen. Vooral de Romeinse periode was sterk vertegenwoordigd door de aanwezigheid van de vicus. Ondanks deze vele (kleine) onderzoeken en vondstmeldingen was er tot nu toe weinig bekend over de structurele indeling en ontwikkeling van deze vicus. Ook zijn er weinig grondplannen bekend of gepubliceerd geraakt.  

                                                                                                         
Het onderzoek gebeurde gefaseerd. In december 2010 werd een eerste vlak afgewerkt. Diverse paalkuilen, grachten, een mogelijk wegtracé en een zes waterputten kwamen hierbij aan het licht. De grote densiteit aan sporen en de hoeveelheid aan vondsten was opmerkelijk. Naast de vele Romeinse sporen werden ook enkele laat- tot postmiddeleeuwse grachten, kuilen en één waterput aangetroffen. Wegens de slechte weersomstandigheden werden de werken van december tot maart 2011 stil gelegd. In april gingen de werken  terug van start. De sporendensiteit van vlak 1 zette zich door op vlak 2. Enkele palenconfiguraties laten gebouwplattegronden vermoeden in de wirwar aan paalsporen. Bij de vele waargenomen grachtfragmenten zat ook één gepalissadeerde gracht. Ook werden nog diverse waterputten geregistreerd. Vlak 3 en 4 bevatten iets minder sporen. Het ging voornamelijk om grachtfragmenten en enkele kuilen.


In september werd de opgraving afgerond met het onderzoek van een tiental waterputten. Deze bevatten heel wat interessante vondsten en ook de organische vulling van de waterputten liet vermoeden dat via pollenonderzoek en macrorestenonderzoek nog veel extra informatie kan worden verkregen omtrent de economie van en de evolutie van het landschap op en rond de vicus. De resultaten van deze analyses worden in de loop van het voorjaar verwacht, samen met de verdere uitwerking van de opgravingsgegevens zullen deze nieuwe informatie opleveren omtrent het leven in de Romeinse vicus van Harelbeke.


Op dit moment is de rapportagefase in volle gang.  Alle vondsten werden getekend, gedetermineerd en geïnventariseerd en alle plannen gedigitaliseerd. Het basisrapport wordt in de lente verwacht.

team