Sint-Denijs-Westrem - Flanders Expo veld 1 - 5w

In de loop van februari tot mei 2011 is op The Loop in Sint-Denijs-Westrem een vlakdekkende opgraving uitgevoerd over een oppervlakte van 1,2 ha. Opdrachtgever ECPD plant de bouw van kantoorcomplexen en de aanleg van een weg op de terreinen.

De oudste vondsten zijn losse vuurstenen werktuigen uit het finaal-paleolithicum of het mesolithicum, en een mogelijk finaal-neolithische kuil. Op het westelijke vlak bevinden zich twee tot drie erven die waarschijnlijk in de late ijzertijd dateren. Één van de erven bestaat uit een klein, tweeschepig hoofdgebouw met een daarop geënte indeling met een aantal bijgebouwen en een voorraadkuil. Ook het Gallo-Romeinse landschap lijkt goed ingedeeld door middel van grachten, greppels en palenstroken. Er ontstaat een eerste occupatie met een hoofdgebouw die in de volgende fase wordt herbouwd er vlak naast. In die tweede fase wordt het landschap vormgegeven en wordt ook een tweede erf in gebruik genomen. Dit tweede erf is nog in gebruik (met een herbouwde boerderij) en overleeft mogelijk zelfs een derde erf uit het midden van de 2de eeuw, bestaand uit een potstalgebouw, bijgebouw en waterput waarrond een bijkomend erfindelingssysteem wordt aangelegd. Verspreid over het terrein zijn er ook resten van de vliegveldperiode uit de 20ste eeuw aangetroffen.

meer info www.archeotheloop.be