Wingene - Sportpark

In januari 2011 werd in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Wingene een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een terrein van ca. 7 ha groot gelegen tussen de Rozendalestraat en de Leenmolenstraat. Binnen het gebeid wordt het Sportpark heringericht en uitgebreid.


Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd op enkele plaatsen een bewaarde podzol aangetroffen. Ook diverse vuurstenen artefacten werden aangetroffen. Een aanvullend archeologisch booronderzoek moest uitwijzen of er daadwerkelijk een steentijdvindplaats aanwezig was, in welke mate deze was bewaard en deze zich precies bevond. In totaal werden 600 boringen gezet. Op één zone van ca. 3000 m² bleek verder onderzoek in de vorm van een opgraving noodzakelijk. Na overleg verkoos de gemeente Wingene echter voor een aanpassing van de werken en de plannen en dus voor een behoud in situ zoals voorgeschreven in het Europees Verdrag van Malta.