Nota's en archeologienota's

Vraag offerte aan >

Welke impact hebben infrastructuurplannen op het archeologisch potentieel?

Het centrale principe van preventieve archeologie zit gebeiteld in de archeologienota. Ultiem leidt de archeologienota GATE tot het stellen en beargumenteren van één vraag: is verder archeologisch onderzoek aangewezen voorafgaand aan uw geplande werken, ja dan nee?

Een bureauonderzoek is de hoeksteen van elke archeologienota. In dit bureauonderzoek worden de historisch-archeologische, aardkundige en landschappelijke eigenschappen van uw gekozen projectlocatie onder de loep genomen en afgewogen ten opzichte van de impact van de geplande werken. Vanuit die afweging wordt dan bepaald welke concrete fasen van verder vooronderzoek zonder of met ingreep in de bodem of vervolgonderzoek noodzakelijk zijn.

Meest voorkomende fases van vooronderzoek zijn landschappelijk booronderzoek, archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek. GATE heeft voor elke vorm van onderzoek één of meerdere specialisten in huis.