GATE bvba - Kantoor: Eindeken 18b, 9940 Evergem - Maatschappelijke zetel: Dorpsstraat 73, 8450 Bredene - Tel: 092/56 07 40

Begin januari 2010 werd Ghent Archaeological Team (afgekort GATE) opgericht. GATE is een archeologisch spin-off bedrijf van de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent.

Al sinds de jaren 1980 voerde de Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie (onderzoeksgroep Noordwest-Europese archeologie) archeologisch onderzoek uit in opdracht van derden.  Via verschillende klein- en grootschalige noodonderzoeken in Vlaanderen en Nederland kon zo heel wat expertise worden opgebouwd op het vlak van methodologie inzake prospectie, vooronderzoek, opgraving en verwerking van zowel steentijdvindplaatsen als sites van latere periodes.
Door de geleidelijke commercialisering van de archeologische sector werd het voor de Vakgroep echter steeds moeilijker om projecten in opdracht van derden te blijven combineren met de academische verplichtingen. Hierdoor groeide het initiatief om een archeologisch spin-off bedrijf op te richten: GATE.

GATE is een zelfstandig bedrijf dat heel nauw samenwerkt met de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent. De samenwerking houdt onder meer een wisselwerking in van archeologische data en expertise.

Het voornaamste doel van GATE is om op een eerlijke manier aan commerciële archeologie te doen, met respect voor de integriteit en de kwaliteit van het onderzoek, voor de eisen van opdrachtgevers en voor de werknemers. Door onze kennis en jarenlange expertise beschikbaar te stellen, wil GATE op een efficiënte manier kwalitatief en wetenschappelijk hoogstaand archeologisch onderzoek leveren.

 

 

UGent