Specialisaties

Gate Archeologie biedt naast de meeste standaardonderzoeken ook enkele meer gespecialiseerde diensten aan, aan zowel bouwheren als andere archeologische bedrijven. Zo staat GATE sterk op het vlak van geologisch en bodemkundig onderzoek ter ondersteuning van archeologisch onderzoek of zelfs als onderzoek op zich.  Daarnaast zijn bij GATE sinds de oprichting een groot aantal steentijdspecialisten aan het werk waardoor we voor die steentijdonderzoeken een uitermate geschikte partner zijn voor uw project. De laatste jaren zetten we ook bewust in op  de uitbouw van een paleo-ecologisch luik aan onze diensten, waardoor we één van de weinige archeologische bedrijven in Vlaanderen zijn die dat soort onderzoek kan aanbieden.

geo-archeologisch onderzoek
DSC_0525_bis

Geo-archeologisch onderzoek

Sinds onze beginjaren hebben we ervoor gekozen om geologen en fysisch-geografen in het team op te nemen ter ondersteuning van onze archeologen.  Meest voorkomende taken die zij uitvoeren binnen ons team zijn DTM-analyses, geomorfologische interpretaties, landschappelijke booronderzoeken, profielregistraties en advisering in functie van staalnames.  Ons team van aardkundigen wordt daarnaast ook ingehuurd voor geologische studieopdrachten. Uniek is ook het feit dat GATE waar mogelijk en relevant het archeologisch onderzoek en bouwtechnisch en milieuhygiënisch onderzoek voor een bouwproject op elkaar kan helpen afstemmen door onder meer de studie en het gebruik van sonderingen (CPTs)en milieuboringen in functie het archeologisch onderzoek.

Steentijdonderzoek

Steentijdonderzoek binnen archeologisch onderzoek vergt een specifieke aanpak en kennis. Vanuit haar ontstaan als spin-off bedrijf van de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent tot nu is GATE steeds één van de weinige Vlaamse archeologische bedrijven geweest die dit soort onderzoeken kan uitvoeren.  Binnen het team van GATE zijn alle werknemers ruim bedreven in meest gangbare steentijdprospectie en – opgravingstechnieken waardoor we dit soort onderzoek efficiënt en kwalitatief kunnen uitvoeren. Bovendien worden onze steentijdspecialisten dikwijls ingehuurd door andere bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen uit België en Nederland om steentijdvondstmateriaal te bestuderen en te illustreren

Steentijdonderzoek
Steentijdonderzoek

Paleo-ecologisch onderzoek

Sinds enkele jaren richt GATE zich op paleo-ecologisch onderzoek. Hiermee worden de analyses bedoeld op de vullingspakketten van archeologische sporen en structuren en bodemgelaagdheden. Door middel van macro- en microscopisch onderzoek kunnen deze analyses extra informatie opleveren over de natuurlijke omgeving en antropogene invloeden ten tijde van het gebruik en opvulling van de structuur in kwestie. Bij GATE zijn twee specialisten actief voor enerzijds pollen- en diatomeeënonderzoek en anderzijds voor de studie van zaden en vruchten en mollusken (schelpen en slakken).  GATE biedt als één van de enige Vlaamse commerciële archeologische bedrijven deze diensten aan, aan andere archeologische bedrijven en onderzoeksinstellingen. Waar nodig en relevant worden ze ook ingezet op eigen projecten. Zelf deze specialisaties in huis te hebben, heeft als voordeel dat die diensten relatief snel uitgevoerd kunnen worden aan een scherpe en correcte prijs.