GATE ARCHEOLOGIE

Archeologie en topografie

gate archeologie

Gate Archeologie

Uw ervaring met archeologie gegrond in onze ervaring

In 2010 werd Gate Archeologie opgericht als spin-off bedrijf van de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent. Sindsdien groeide GATE uit tot een volledig zelfstandig bedrijf met ruime expertise in alle facetten van archeologisch onderzoek, gaande van advisering en de opmaak van archeologienota’s tot opgravingen, analyses en materiaalstudies. De voorbije jaren hebben we ook bewust ingezet op het uitbouwen van onze geologische en topografische expertise. Die aanpak zorgt niet enkel voor een optimalisatie van de werking van onze archeologische projecten, het biedt ons ook de mogelijkheid om klanten meer diensten aan te bieden dan louter archeologisch onderzoek.

Sinds onze oprichting dragen we efficiëntie en kwaliteit hoog in het vaandel. Samen met een duidelijke communicatie naar de klant, zijn dit de pijlers waaraan we onze dienstverlening ophangen. 

Hoe kunnen wij jou helpen?

Neem zeker tijdig met ons contact op voor vragen en advies bij het archeologisch traject bij uw project, voor de opmaak van archeologienota’s in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen en/of voor archeologisch vooronderzoeken en opgravingen.  Waar mogelijk kunnen we ook bepaalde aspecten van het archeologisch onderzoek afstemmen op de bouwtechnische  en milieuhygiënische onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de realisatie van uw project.  

Ook voor al uw vragen rond premies voor vooronderzoeken met ingreep in de bodem en opgravingen kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag wijs geraken in de regelgeving van Agentschap Onroerend Erfgoed hieromtrent.

Archeologienota's

Sinds de aanpassingen aan de archeologiewetgeving zijn sinds 2016 archeologienota’s verplicht bij de meeste omgevingsvergunningsaanvragen.  Sinds dan maakt Gate Archeologie reeds archeologienota’s op ofwel louter gebaseerd op bureauonderzoek ofwel gecombineerd met vooronderzoek op het terrein.  

Aardkundig onderzoek

Aardkundig of geo-archeologisch onderzoek is één van de specialiteiten van GATE. In ons team zitten twee geologen en twee fysisch-geografen die onze archeologen bijstaan bij bureauonderzoeken en archeologisch terreinwerk. Daarnaast zijn binnen GATE ook twee paleo-ecologen actief die bodemmonsters analyseren in het kader van bodemkundig en archeologisch onderzoek.

Fotogrammetrie

Ons team is uitgerust met de nodige kennis en registratiemateriaal voor fotogrammetrische registraties van gebouwen, archeologische sites en structuren en andere erfgoedobjecten. Deze techniek laat nauwkeurige en controleerbare registraties toe aan de hand van foto’s en vaste meetpunten en wordt toegepast  zowel binnen archeologische en bouwhistorische onderzoeken als daarbuiten.

Topografie

Gate Archeologie beschikt over de nodige apparatuur om de nodige opmetingen te kunnen verrichten op eigen projecten. Daarnaast kunnen onze topograaf en toestellen ook ingehuurd worden door derden.

Drone-fotografie

Gate Archeologie beschikt over een drone-toestel en piloot klasse 1. We voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake inschrijvingen, verzekeringen en opleiding om deze drone in te zetten voor registraties op eigen en externe projecten. Onze piloot en drone kunnen ingehuurd worden door wie daarvoor interesse heeft.

Waarom kiezen voor Gate Archeologie?

Gate Archeologie heeft reeds meer dan 12 jaar ervaring met alle aspecten van archeologisch onderzoek, van relatief kleine bouw- en verbouwprojecten van particuliere bouwheren tot openbare werken en  grote infrastructuurwerken in haven- of industriegebieden. Gate Archeologie staat garant voor een op maat gegoten aanpak van het archeologisch traject van uw project. Door beroep te doen op een team van zeer ervaren personeelseden met uiteenlopende specialisaties kunnen wij u correct adviseren en bijstaan en dit traject efficiënt laten verlopen.

Tevreden klanten
0
Werknemers
1
Jaar ervaring
0
Inzet en passie
0 %

Wil je met ons samenwerken?
Neem dan contact op 'no strings attached'.