Topografie en fotogrammetrie

GATE Archeologie richt zich sinds enkele jaren niet louter op archeologisch onderzoek. Sinds enkele jaren hebben we een de tak topografie die instaat voor  interne en externe precisiemetingen, al dan niet door middel van fotogrammetrische registraties vanuit de lucht met dronefotografie (aeofotogrammetrie) als vanop de grond (terrestrische fotogrammetrie). Met onze technieken is het mogelijke grote gebieden gedetailleerd te karteren alsook kleine gebouwen of objecten te registreren en te visualiseren.

Drone fotografie

Gate kan en mag volledig conform de huidige geldende Europese wetgeving drone-operaties uitvoeren.  We beschikken daarvoor over een geregistreerde en verzekerde Quadcopter-drone met fotocamera en over een gelicentieerde Klasse 1 piloot. Zowel Gate als de piloot beschikken over een geldige exploitatievergunning van het Directoraat-Generaal luchtvaart, waarmee we legaal laag risico vluchten (klasse Open A1-A2-A3) en hoog risico vluchten (Specific) quasi overal binnen het Europees grondgebied kunnen uitvoeren.   

Binnen onze eigen projecten gebruiken we de drone onder meer voor fotogrammetrische registraties en kartering bij vooronderzoeken en opgravingen, in functie van bouwhistorisch onderzoek en voor sfeerbeelden in functie van publiekswerking en rapportage.

Onze drone en piloot kunnen ook ingehuurd worden voor een grote diversiteit aan projecten, waarvoor u luchtfotografie met drones wenst in te schakelen. Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie hierover.  

Topografie

Topografie

GATE beschikt over één robotisch totaalstation  en twee differentiële gps-toestellen van Trimble en de geschoolde personeelsleden (masters geografie-geomatica) die, deze meettoestellen kunnen bedienen. Onze toestellen en topografen worden ingezet voor de precisiemeting van onze eigen vooronderzoeken en opgravingen of kunnen ook door externen op huurbasis worden ingeschakeld.

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie is een registratietechniek waarbij aan de hand van een reeks overlappende foto’s vorm, afmetingen en ligging van het gefotografeerde onderwerp wordt bepaald. Het uiteindelijke doel is hieruit een reeks afgeleide producten te bekomen waaronder bijvoorbeeld een fotogetrouw 3D-model, een orthofoto, een hoogtekaart of een 2D-plan of kaart. Deze techniek biedt het voordeel dat er relatief snel zeer betrouwbare opmetingen kunnen uitgevoerd worden op schaal 1:1 en maakt  fotogetrouwe controle achteraf mogelijk.

Sinds 2015  gebruiken we zelf fotogrammetrie binnen onze onderzoeken vooral voor de registratie van grote en/of complexe profielen, grondvlakken muren en andere structuren. Ook registraties in het kader van bouwhistorisch onderzoek of erfgoedregistratie van gebouwen, gevels, bepaalde ornamenten of zelfs kleinere objecten behoort tot onze expertise.

Project in de kijker

In Veurne voerde GATE een archeologische opgraving in de Ooststraat. In de werkput werden de restanten aangetroffen van een poortgebouw van de Vauban-versterking.  De aangetroffen muren en structuren leenden zich perfect voor een fotogrammetrische registratie en 3D-modellering.  Hieronder kun je deze werkwijze stap per stap volgen.

Fase 1 : Muren en structuren
Na machinale en manuele uitgraving blijven de relevante muren en fundering en enkele profielen staan.
Fase 2 : Opkuisen van muren en structuren
Om de kwaliteit van het eindbeeld te vergroten, dient het muurwerk opgeschoond te worden. Profielen en grondvlakken worden in deze fase ook proper gemaakt.
Fase 3 : Uitzetten meetpunten
Op alle muren, profielen en vlakken die mee geregistreerd moeten worden, worden manueel meetpunten uitgezet met een welbepaald interval. De meetpunten worden daarna aangeduid en genummerd op een schets.
Fase 4 : Nemen van foto's met drone en gewoon fototoestel
In deze fase worden er foto’s genomen van de sporen, structuren en profielen die geregistreerd moeten worden. Dit gebeurt zowel met de hand van op de grond als met behulp van de drone. Er worden diverse reeksen overlappende foto’s genomen vanuit verschillende standpunten, waarbij elk punt van het te registreren object op minstens twee foto’s te zien is.
Fase 5 : Registratie en inmeten meetpunten
Elk meetpunt heeft een uniek nummer en wordt na de fotoregistratie in detail opgemeten met het totaalstation of differentiële GPS. Op die manier zijn de x-, y- en z-coördinaten van elk punt met centimeterprecisie gekend.
Previous
Next
Fase 1 : Muren en structuren
Na machinale en manuele uitgraving blijven de relevante muren en fundering en enkele profielen staan.
Fase 2 : Opkuisen van muren en structuren
Om de kwaliteit van het eindbeeld te vergroten, dient het muurwerk opgeschoond te worden. Profielen en grondvlakken worden in deze fase ook proper gemaakt.
Fase 3 : Uitzetten meetpunten
Op alle muren, profielen en vlakken die mee geregistreerd moeten worden, worden manueel meetpunten uitgezet met een welbepaald interval. De meetpunten worden daarna aangeduid en genummerd op een schets.
Fase 4 : Nemen van foto's met drone en gewoon fototoestel
In deze fase worden er foto’s genomen van de sporen, structuren en profielen die geregistreerd moeten worden. Dit gebeurt zowel met de hand van op de grond als met behulp van de drone. Er worden diverse reeksen overlappende foto’s genomen vanuit verschillende standpunten, waarbij elk punt van het te registreren object op minstens twee foto’s te zien is.
Fase 5 : Registratie en inmeten meetpunten
Elk meetpunt heeft een uniek nummer en wordt na de fotoregistratie in detail opgemeten met het totaalstation of differentiële GPS. Op die manier zijn de x-, y- en z-coördinaten van elk punt met centimeterprecisie gekend.